Očkování malých dětí

O očkování dětí se už dlouhou dobu vedou vzrušené debaty. Na jedné straně stojí lékaři, kteří jsou pro, a na druhé straně narůstá počet rodičů, kteří své děti očkovat nechtějí. Mají pochybnosti, zda je nutné děti očkovat už jako novorozence. Otázky vyvolává také fakt, zda je nutné děti nechat očkovat proti tolika nemocem. A v neposlední řadě mají rodiče také pochopitelné obavy, zda dětem očkovací látky nemohou ublížit. Ti, kteří mají s očkováním problém, navíc poukazují na fakt, že u nás je očkování povinné a ve většině západoevropských zemí naopak dobrovolné. Přesto je tam proočkovanost podobná jako u nás.

V Česku nyní o podobě a složení povinného očkování rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR, které spolupracuje s odborníky různých specializací – vakcinology, pediatry, infektology, hygieniky, epidemiology atd. Podle nich je účelem povinného očkování dosažení vysoké proočkovanosti v populaci a přímá ochrana očkovaných jedinců, ale i těch, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Díky vysoké proočkovanosti se daří držet infekční nemoci pod kontrolou, a omezuje se tak šíření nebezpečných virů a bakterií. Tím se vytváří tzv. kolektivní imunita.

V Česku se tedy očkování dělí na povinné a nepovinné. Povinné očkování sice může rodič odmítnout, musí však svůj nesouhlas dát lékaři písemně. Tím se vystavuje různým nepříjemnostem. Např. mateřská školka jeho dítě nemusí přijmout právě proto, že neabsolvovalo povinné očkování.

 

Očkovací kalendář pro děti do 2 let platný od 1. listopadu 2010
Věk Povinné očkování Nepovinné očkování
od 6 týdnů   Rotaviry (1. dávka)
od 9. týdne Hexavakcína (1. dávka) Rotaviry (2. dávka - 4 týdny od 1. dávky)
3 měsíce Hexavakcína (2. dávka)

Pneumokoky (1. dávka) Hrazeno ze zdravotního pojištění

Rotaviry (případně 3. dávka - 4 týdny od 2. dávky)

4 měsíce Hexavakcína (3. dávka) Pneumokoky (2. dávka)
Hrazeno ze zdravotního pojištění
5 měsíců   Pneumokoky (3. dávka)
Hrazeno ze zdravotního pojištění
11. - 15. měsíc   Pneumokoky (4. dávka, přeočkování)
Hrazeno ze zdravotního pojištění
15 měsíců Spalničky, zarděnky, příušnice
(1. dávka)
Spalničky, zarděnky, příušnice
plané neštovice (1. dávka)
do 18. měsíce Hexavakcína (4. dávka)  
21. až 25. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice
(2. dávka)
Spalničky, zarděnky, příušnice
plané neštovice (2. dávka)