Soutěž na kamenné prodejně

Soutěžíme do 15.12.2018, losování proběhne následně po ukončení soutěže, nejpozději však do 18.12.2018. Výsledky budou uveřejněny na stránce www.baby-line.cz/soutez a výherci budou dále kontaktováni telefonicky nebo e-mailem. Stačí si zakoupit zboží na naší kamenné prodejně ve Žďáru nad Sázavou v jakékoli hodnotě a vložit vyplněný kupón do místa tomu určenému a řádně označenému anebo předat prodavači na prodejně.

Pravidla soutěžeA2-plakat

1. Organizátor soutěže

BABY-LINE.CZ
Tomkovo náměstí 6
Brno-Husovice

IČO: 46317660

2. Výhra

1. Kombinovaný kočárek ABC Design Condor 4 v hodnotě 13 590,- Kč s DPH

2. Poukaz na nákup v hodnotě 3.000 Kč s DPH

3. Poukaz na nákup v hodnotě 1.500 Kč s DPH

4. - 100. Slevový poukaz ve výši 5%

3. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České nebo Slovenské republiky, která splní pravidla a podmínky soutěže:

  1. Zakoupí si zboží v kamenné prodejně v jakékoli hodnotě
  2. Vyplní soutěžní kupon a vloží ho do slosování nebo předá obsluze

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
Ze soutěže je vyloučen každý kupující, který stornuje objednávku nebo vrátí zakoupené zboží, ať už v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení.
Nákup musí být vytvořen ve dnech 15.9 - 15.12.2018

4. Vyhodnocení

Vyhodnocení proběhne do 15.12.2018, losováním všech zúčastněných, kteří splní podmínky soutěže.

5. Předání výhry

Zveřejněné výherce budeme kontaktovat. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zvolit formu komunikace. U výhra 1.-3. budou výherci z největší pravděpodobností kontaktováni telefonicky z důvodu převzetí výhry, zbylé ceny e-mailem a to vždy na uvedené telefonní čísla nebo e-maily v soutěžním lístku.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže.

Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech soutěže. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od ukončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Účastí v soutěži je organizátorovi zároveň udělen souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona a platným předpisů a zároveň je organizátorovi dán souhlas s marketingovým oslovením. 

Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetových stránkách www.baby-line.cz/soutez 

banner_sleva